Trang chủ > Lĩnh vực
Đối tác

RTCCD có một hồ sơ theo dõi thực hiện những nghiên cứu chất lượng cao, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong hơn 15 năm qua. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm về thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu định lượng chuyên biệt, phân tích thống kê và nghiên cứu định tính.