- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Tọa đàm “Khi Thủy tinh rời biển” hay Thông điệp cho Luật Môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi 2020 đã được Bộ Tài nguyên môi trường xây dựng và trình Chính phủ cho ý kiến. Tháng 02/2020, các tổ chức và Liên minh trong lĩnh vực sức khỏe và môi trường, trong đó có Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) đã gửi 02 Thư kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để bày tỏ các ý kiến mong muốn đóng góp cho việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường.

Ngày 3/4/2020, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Khi Thủy tinh rời biển” hay Thông điệp cho Luật Môi trường với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực sức khỏe môi trường để đưa ra ý kiến phản biện cho bản thảo Luật BVMT sửa đổi 2020 ngày 12/03/2020 theo hướng phát triển bền vững để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

1. MC: Mai Phan Lợi
2. Bà Bùi Thị An – Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (IRECO)
3. BS. Nguyễn Trọng An – PGĐ Trung tâm RTCCD, Điều phối LM NCDs-VN
4. Bà Ngụy Thị Khanh – GĐ Trung Tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
5. Đạo diễn Nguyễn Thu Dung – Đại diện nhóm làm film
6. Ông Đặng Đình Bách – GĐ Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách phát triển bền vững (LPSD)
7. Ông Matthew Gray – Đại diện Nhóm nghiên cứu Carbon Tracker

Đại diện Trung tâm RTCCD đã kiến nghị ban soạn thảo luật bổ sung các quy định về thuế và phí đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”: nhằm 2 mục tiêu chủ yếu là khuyến khích người gây ô nhiễm giảm lượng chất thải ra môi trường và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua việc đưa chi phí môi trường vào trong giá thành sản phẩm; yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường và sức khỏe cho người dân tại những khu vưc ô nhiễm do doanh nghiệp gây ra. Ngoài ra, Dự thảo Luật cần có  quy định về quyền và trách nhiệm của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức khác: Vai trò của các Chuyên gia độc lập, nhà khoa học, các tổ chức XH dân sự trong Giám sát thực thi các quy định trong Luật BVMT sửa đổi  2020.

https://www.facebook.com/thongtinGTV/videos/667307227364020/ [1]