- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Thu thập số liệu tại 4 tỉnh trong khuôn khổ nghiên cứu “Đánh giá tính bền vững của Chương trình nuôi dưỡng trẻ nhỏ do Alive and Thrive hỗ trợ tại Việt Nam”

Dự án “Đánh giá tính bền vững của Chương trình nuôi dưỡng trẻ nhỏ do Alive and Thrive hỗ trợ tại Việt Nam” là nghiên cứu được Trung tâm RTCCD triển khai, cùng sự phối hợp với Trường Y tế công cộng T. H. Chan – Đại học Harvard (Mỹ). Nghiên cứu nhằm đánh giá tính bền vững của Sáng kiến Alive and Thrive ở thời điểm 2 năm sau khi nguồn tài trợ kết thúc. Nghiên cứu thực hiện thu thập số liệu tại 6 tỉnh, trong đó khảo sát định lượng được triển khai tại 4 tỉnh, bao gồm Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Ngãi và Cà Mau.

Khảo sát định lượng của nghiên cứu bao gồm 3 phần: khảo sát với cán bộ y tế làm công tác tư vấn dinh dưỡng và nuôi dưỡng trẻ nhỏ, khảo sát với phụ nữ có thai 3 tháng cuối và bà mẹ có con dưới 2 tuổi và quan sát trực tiếp buổi tư vấn dinh dưỡng và nuôi dưỡng trẻ nhỏ do cán bộ y tế thực hiện tại cơ sở y tế. Trong đó, khảo sát với cán bộ y tế và khảo sát với các bà mẹ được thực hiện hoàn toàn trên máy tính bảng.

Sau khi kết thúc khảo sát, đoàn nghiên cứu Trung tâm RTCCD đã hoàn thành thu thập số liệu ở 30 xã tại 15 huyện trên địa bàn 4 tỉnh, với sự tham gia của hơn 90 cán bộ y tế và gần 600 bà mẹ. Khảo sát đã tìm hiểu được kiến thức về nuôi dưỡng trẻ nhỏ của cán bộ y tế và các bà mẹ cũng như về các chương trình/hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng và nuôi dưỡng trẻ nhỏ đang được triển khai tại địa phương. Các thông tin thu thập được đóng góp một phần quan trọng trong đánh giá các phạm vi và các yếu tố quyết định tính bền vững của Chương trình.

Một số hình ảnh của quá trình thu thập số liệu tại địa phương

Phỏng vấn cán bộ chuyên trách tại cấp huyện [1]

Phỏng vấn cán bộ chuyên trách tại cấp huyện

Đoàn nghiên cứu đến khảo sát tại các Trạm Y tế [2]

Đoàn nghiên cứu đến khảo sát tại các Trạm Y tế

Mô hình phòng tư vấn Mặt trời bé thơ thuộc chương trình dinh dưỡng và nuôi dưỡng trẻ nhỏ Alive and Thrive mà đoàn nghiên cứu đã đến thăm [3]

Mô hình phòng tư vấn Mặt trời bé thơ thuộc chương trình dinh dưỡng và nuôi dưỡng trẻ nhỏ Alive and Thrive mà đoàn nghiên cứu đã đến thăm