- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Thư ngỏ

Năm 2015 là năm bản lề của RTCCD, đánh dấu năm thứ 19 trên chặng đường phát triển, tính từ khi trung tâm được thành lập (5/1996).

Mười tám năm đã qua, với sự nỗ lực của toàn thể các thành viên, RTCCD đã trở thành một cơ sở tin cậy tại Việt Nam cung cấp các bằng chứng khoa học định hướng chính sách vì mục tiêu giảm nghèo và công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt với các nhóm yếu thế như phụ nữ mang thai, trẻ em, người rối nhiễu tâm trí, người dân nông thôn và các vùng khó khăn. RTCCD thực sự là mô hình ngoài nhà nước, phi lợi nhuận, hoạt động kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo, phát triển mô hình can thiệp cộng đồng, và thực hiện tư vấn phản biện vận động chính sách “cho một nền y tế vì Dân” và “vì một nền y tế của Dân”.

Là một tổ chức lấy nghiên cứu làm điểm xuất phát, từ nghiên cứu đưa lại bằng chứng cho đào tạo, để rồi thiết kế ra các can thiệp phát triển cộng đồng xem sức khỏe cho mọi người cả về thực thể và tâm trí là giá trị cao nhất, là đích phấn đấu, RTCCD tự hào vững bước trên con đường hướng tới phía trước với gia sản là đội ngũ nghiên cứu viên chuyên nghiệp có khả năng thực hiện tất cả các khâu của tiến trình nghiên cứu từ thiết kế ‎ y tưởng đến có được sản phẩm cuối cùng là các bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế cùng các bài viết vận động chính sách phổ cập cho mọi loại đối tượng.

Bước sang năm thứ 19, các thành viên RTCCD lại cùng băt tây thực hiện năm thứ hai của kế hoạch chuyển đổi RTCCD trở thành một Think Tank chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế và phát triển cộng đồng. Đây cũng là năm RTCCD tiến hành tổng kết chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển (5/1996-5/2020). Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho quản lý trung tâm, mà còn mang ý nghĩa đưa lại một thực tế sống động, khách quan về sự phát sinh và phát triển bền vững của loại hình nghiên cứu khoa học ngoài nhà nước ở Việt nam trên con đường 30 năm đổi mới đất nước.

Mang trong mình sức trẻ của “tuổi 19”, tuổi khát khao học tập, hành động chia sẻ, giúp đỡ người yếu thế và quyết tâm vượt khó đi lên, tôi chúc toàn thể các thành viên trung tâm cùng các bạn cộng tác viên, tình nguyện viên lên đường với niềm tin và hy vọng cho những thành công mới đang chờ đợi phía trước.

7/1/2015

BS. TS. Trần Tuấn

Giám đốc trung tâm RTCCD