- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Tập huấn nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn thực hành công tác xã hội

Ở những quốc gia mà nghề Công tác xã hội (CTXH) đã phát triển, bộ Nguyên tắc đạo đức (Code of Ethics) và bộ Tiêu chuẩn thực hành (Practice Standards) luôn được coi là những tài liệu quan trọng nhất đối với nhân viên CTXH. Đây là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên, cộng tác viên CTXH và cũng là cơ sở quan trọng cho các cơ sở giáo dục xây dựng chương trình đào tạo về CTXH.

Tại Việt Nam, CTXH còn khá mới mẻ với nhiều người. Nhu cầu về việc xây dựng và thống nhất một bộ Nguyên tắc đạo đức và một bộ Tiêu chuẩn thực hành CTXH ở Việt Nam là vô cùng cần thiết. Hội phát triển nghề CTXH, các trường đại học đào tạo mã ngành CTXH cũng như đại đa số những cán bộ làm công tác nghiên cứu, đào tạo và thực hành CTXH đều quan tâm và nỗ lực trong việc xây dựng các bộ tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, những hiểu biết chung về nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn thực hành của các nhà hoạt động về CTXH vẫn còn những hạn chế nhất định.

Để giúp người tham gia nắm được các thông tin cơ bản về Nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn thực hành của Hiệp hội Nhân viên CTXH Úc (AASW), Trung tâm Đào tạo và Phát triển nghề Công tác Xã hội (SWPDC) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Chia sẻ về bộ nguyên tắc đạo đức và tiêu chuẩn thực hành công tác xã hội của Úc” diễn ra ngày 25/6 tại trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD).

Hội thảo hướng tới nâng cao nhận thức về các giá trị cốt lõi của nghề CTXH, các nguyên tắc đạo đức cơ bản trong thực hành nghiệp vụ CTXH, nắm được các Tiêu chuẩn thực hành cơ bản của nghiệp vụ CTXH theo hướng dẫn của AASW.

Ngoài ra, người tham gia cũng sẽ có thêm thông tin liên quan tới chuẩn đạo đức và chuẩn thực hành của một số nước khác trên thế giới cũng như bôi cảnh hiện tại ở Việt Nam và có định hướng tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu và áp dụng (có chọn lọc) các nguyên tắc đạo đức và chuẩn thực hành CTXH trong công việc của mình.

Hội thảo tập huấn đã diễn ra với sự tham gia của hơn 30 khách mời bao gồm nhiều chuyên gia, giảng viên, cán bộ và đại diện đến từ các trường đại học và các tổ chức thực hành công tác xã hội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua email: ctxh@rtccd.org.vn [1]