- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Tập huấn bảo vệ trẻ em ở Yên Bái

Sáng nay 3/8/2017, Trung tâm RTCCD phối hợp với Tổ chức HealthRight Quốc tế Tổ chức Khóa Tập huấn 2 ngày cho hơn 70 cán bộ, cộng tác viên và cán bộ công tác xã hội của Sở LĐTBXH, Hội Phụ nữ và các sở ngành liên quan tỉnh Yên Bái về Chăm sóc thay thế cho trẻ em Mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định mới của Luật Trẻ em 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP về hướng dẫn chí tiết thực hiện Luật Trẻ em. Cảm ơn Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH và T/C Tầm nhìn Thế giới đã phối hợp và hỗ trợ cho Khóa Tập huấn này.

20604655_1040476202749744_4690112176339842789_n [1] 20597426_1040476226083075_3432885415572141613_n [2] 20479539_1040476152749749_1755785271992946992_n [3]