- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

RTCCD tuyển dụng vị trí cán bộ truyền thông

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), thành lập năm 1996, là một cơ quan nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách y tế – xã hội và xóa đói giảm nghèo; đưa ra tiếng nói độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển có sự tham gia của cộng đồng; tăng cường năng lực và chất lượng nguồn nhân lực tại tuyến cơ sở thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng triển khai các dự án sáng kiến cộng đồng, thực hiện các nghiên cứu vận động chính sách và tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng.

Các lĩnh vực chủ yếu của RTCCD là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm trí, công tác xã hội, nghiên cứu và đánh giá hệ thống y tế và vận động chính sách y tế.

Để tăng cường hiệu quả của các hoạt động truyền thông cho các dự án và quảng bá hình ảnh với đối tác, nhà tài trợ, cộng đồng và truyền thông, Trung tâm RTCCD tuyển 01 cán bộ truyền thông với nội dung được miêu tả cụ thể như sau:

Yêu cầu:

Mô tả công việc

Quyền lợi được hưởng:

Hồ sơ:

Hạn nộp hồ sơ: