- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Những tấm tôn giết người: Nỗi đau không thể nói bằng lời

Xin xem phỏng vấn của Bác sĩ Nguyễn Trọng An tại đây:

http://vov2.vov.vn/song-an-toan/nhung-tam-ton-giet-nguoi-noi-dau-khong-the-noi-bang-loi-c119-22071.aspx