- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

“Những câu chuyện không của riêng ai”- Thông điệp từ những người bệnh không lây nhiễm

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây ra 71% số ca tử vong trên toàn cầu. Bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm mạn tính phải trải qua thời gian điều trị kéo dài và có trải nghiệm thường xuyên trong việc các sử dụng dịch vụ y tế. Chính vì vậy, câu chuyện của những người sống chung với bệnh không lây nhiễm trong quá trình điều trị và chăm sóc y tế mang lại nhiều thông điệp và góc nhìn đa chiều, thực tế trong việc phòng, chống và điều trị bệnh không lây nhiễm, góp phần phát hiện ra những khoảng trống trong quá trình khám và điều trị. Mặc dù WHO đã ra khuyến cáo đẩy mạnh tiến trình đưa tiếng nói cộng đồng người bệnh, người chịu nguy cơ cao mắc bệnh, vào xây dựng chính sách và giám sát thực thi chính sách, tuy nhiên thực tế nhiều năm qua cho thấy tiếng nói của cộng đồng người bệnh chưa được tập hợp và đưa tới tiến trình làm chính sách một cách hệ thống.

Đáp ứng lời kêu gọi của WHO, Liên minh Phòng chống Bệnh không lây nhiễm Toàn cầu (NCDA) triển khai sáng kiến Our Views-Our Voices nhằm đưa tiếng nói người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân vào quá trình xây dựng các chính sách chăm sóc sức khỏe. Tại Việt Nam, sáng kiến này được thực hiện thông qua dự án “Thúc đẩy sự tham gia thiết thực của người sống chung với bệnh không lây nhiễm vào chính sách điều trị, chăm sóc và hỗ trợ” của Liên minh Phòng chống Bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) – một trong những thành viên viên chủ chốt của NCDA trên toàn cầu.

Ấn phẩm “Những câu chuyện không của riêng ai” này được thực hiện trong khuôn khổ dự án, ghi lại những câu chuyện được chia sẻ bởi những người sống chung với bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam, thông qua cuộc thi “Câu chuyện của tôi – Câu chuyện của chúng ta”. Những câu chuyện trong ấn phẩm này được biên tập lại dưới dạng câu chuyện hình ảnh nhằm chia sẻ những trải nghiệm thực tế của người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân trong phòng, chốn trong phòng, chống và điều trị bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam. Thông qua những góc nhìn hiện thực và đa chiều, ấn phẩm này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, đồng thời vận động sửa đổi các chính sách chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh tại Việt Nam.

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_001 [1]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_002 [2]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_003 [3]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_004 [4]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_005 [5]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_006 [6]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_007 [7]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_008 [8]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_009 [9]NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_010 [10]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_011 [11]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_012 [12]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_013 [13]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_014 [14]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_015 [15]

NCDs-VN- PLWNCDs - Page by page_016 [16]