- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Nhìn từ Hà Nội: Giám sát thực hiện quyền trẻ em

Sau 6 tháng nghiên cứu và qua sự tham vấn của Quốc hội và các Ủy ban, nhóm các chuyên gia của Unicef đã đưa ra kết quả cho thấy việc xây dựng thiết chế giám sát quyền trẻ em độc lập ở Việt Nam là hoàn toàn khả thi.

Lộ trình xây dựng cơ chế giám sát này cũng được đề xuất trong nghiên cứu. Các chuyên gia đã đúc kết kinh nghiêm triển khai cơ chế này tại nhiều quốc gia trên thế giới để có thể đưa ra được lộ trình hiệu quả ở Việt Nam. Thứ nhất nó phải thuộc cơ quan nhà nước, người đứng đầu cơ quan giám sát này phải có khả năng để đối thoại với các quan chức cấp cao của chính phủ, quốc hội, Cơ quan này phải độc lập và trẻ em phải có quyền được tiếp cận với cơ quan này

BS. Nguyễn Trọng An, Phó giám đốc RTCCD đã trả lời phỏng vấn VTV4 về kết quả nghiên cứu vè tính khả thi của cơ chế giám sát độc lập quyền trẻ em tại Việt Nam cũng như làm thế nào để xây dựng được một lộ trình cho cơ quan này hoạt động hiệu quả.

Xin xem buổi phỏng vấn của Đài VTV4 tại đây (Phần trao đổi của BS. Trọng An và đồng sự bắt đầu ở phút 20:30)