- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá

Ngày 26/2, Liên minh Vận động phát triển chính sách y tế dựa vào bằng chứng khoa học (EBHPD), Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD), đại diện Health Bridge Canada tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào các chính sách phòng, chống tác hại thuốc lá – Điều 5.3 WHO FCTC” để bàn về các biện pháp làm giảm sự phát triển của ngành công nghiệp thuốc lá cũng như ngăn chặn những hành động của các công ty thuốc lá làm ảnh hưởng đến Điều 5.3- WHO-FCTC. Hội thảo có sự tham gia của bà Bungon Ritthiphakdee – Giám đốc Liên minh kiểm soát thuốc lá khu vực Đông Nam Á (SEATCA), đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức xã hội dân sự cùng nhiều cơ quan truyền thông báo chí.

Sau buổi hội thảo, TS. BS. Trần Tuấn và Bà Bungon Ritthiphakdee đã có cuộc trao đổi với Phóng viên Thời sự- Đài truyền hình Việt Nam để nêu quan điểm của mình về việc thực thi Điều 5.3- công ước khung về hạn chế tác hại thuốc lá FCTC.

Xin theo dõi toàn bộ điểm tin tại đây: