- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (sửa đổi) (dự thảo 3- Ngày 20/5/2020)

Vụ pháp chế Bộ Y tếđang xây dựng Luật khám, chữa bệnh (sửa đổi) để trình Quốc hội. Xin xem dự thảo mới nhất số 3 ngày 20.5.2020 tại đây [1]