- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Khám và tư vấn về sự phát triển của trẻ tại Phòng Khám Cây Thông Xanh

 

Xin vui lòng liên hệ với Phòng khám Cây Thông Xanh thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD)

Địa chỉ: 39 – Ngõ 255- Phố Vọng – Hai Bà Trưng Hà Nội

SĐT: 043 628 5656 – 0944285656

Website: phongkhamcaythongxanh.org.vn

Facebook: facebook.com/pkcaythongxanh

Email: lienhe@phongkhamcaythongxanh.org.vn