- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Hội thảo thành viên Liên minh NCDs-VN năm 2020

Hội thảo có sự tham dự của hơn 40 đại biểu là các tổ chức thành viên Liên minh NCDs-VN, tổ chức đối tác trong nước và quốc tế.

TS. BS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm RTCCD, Trưởng ban điều phối Liên minh NCDs-VN đã có bài trình bày tổng kết hoạt động của Liên minh trong năm 2020 dựa trên phiếu đánh giá của các tổ chức thành viên. Trong bài phát biểu của mình, BS.TS. Trần Tuấn cũng đã chỉ ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động của Liên minh NCDs-VN năm 2019 – 2020. Liên minh NCDs-VN tạo ra được case-study tiêu biểu khi góp phần vận động thành công thông qua Luật Phòng chống tác hại của Rượu bia (PCTHRB) năm 2019. Đó là sự phối hợp giữa các thành viên với nhiều hình thức vận động khác nhau (tổ chức hội thảo với ĐBQH cấp địa phương, viết 5 thư kiến nghị, thực hiện chuỗi hoạt động truyền thông mạnh mẽ trên mạng xã hội). Nhờ vào những nỗ lực đó, NCDs-VN giành được giải thưởng Sharjah 2020 do Liên minh NCD toàn cầu trao cho cho các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) có hoạt động nổi bật trong phòng chống bệnh không lây nhiễm. Năm 2020, NCDs-VN cùng các Liên minh hành động vì môi trường và năng lượng bền vững tham gia góp ý cho dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Liên minh cũng triển khai nhiều khóa đào tạo để củng cố kiến thức cơ bản về vận động chính sách, đặc biệt là kỹ năng phân tích và viết bài cho các thành viên.

TS. BS Trần Tuấn tổng kết hoạt động của Liên minh NCDs-VN năm 2020 [1]

TS. BS Trần Tuấn tổng kết hoạt động của Liên minh NCDs-VN năm 2020

Về định hướng hành động của Liên minh trong năm 2021, ông Mai Phan Lợi – Chủ tịch Trung tâm MEC, Đại diện Hội đồng điều hành NCDs-VN trình bày định hướng theo 5 chiến lược: (1) Cơ cấu tổ chức và Phát triển Liên minh, (2) Tăng cường Năng lực, (3) Vận động nguồn tài chính bền vững, (4) Vận động và Phản biện chính sách, và (5) Quan hệ trong nước và Quốc tế.

Ông Mai Phan Lợi trình bày định hướng hành động năm 2021 cho Liên minh [2]

Ông Mai Phan Lợi trình bày định hướng hành động năm 2021 cho Liên minh

Nối tiếp những định hướng hành động nêu trên, chị Nguyễn Hồng Hạnh, đại diện ban điều phối Liên minh trình bày về quy trình mới để quản lý và điều phối thực hiện kế hoạch hành động của Liên minh. Kỳ vọng với quy trình mới này, sự hợp tác giữa các tổ chức thành viên sẽ mạnh mẽ hơn nữa trong các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Với sự điều hành của BS. Nguyễn Thị An, Giám đốc tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam, phiên thảo luận Hội thảo diễn ra sôi nổi với sự đóng góp ý kiến từ tất cả các thành viên trong Liên minh và các đối tác. Hội thảo đã tổng hợp được ý kiến và thống nhất đưa ra chiến lược ưu tiên cho NCDs-VN năm 2021 bao gồm: Sức khỏe môi trường, Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của Thuốc lá, và góp ý Dự thảo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi.

Một số hình ảnh của Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe CHERAD [3]

PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe CHERAD


Bà Nguyễn Hạnh Nguyên, Tổ chức HealthBridge Canada chia sẻ ý kiến [4]

Bà Nguyễn Hạnh Nguyên, Tổ chức HealthBridge Canada chia sẻ ý kiến

BS. Nguyễn Thị An điều hành thảo luận [5]

BS. Nguyễn Thị An điều hành thảo luận

Bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Tổ chức CTFK tại Việt Nam tặng hoa cho TS. Trần Tuấn [6]

Bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Tổ chức CTFK tại Việt Nam tặng hoa cho TS. Trần Tuấn

Ảnh chụp lưu niệm toàn thể đại biểu

Ảnh chụp lưu niệm toàn thể đại biểu