- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Hội thảo phân tích và viết báo cáo nghiên cứu đánh giá tính bền vững của Chương trình A&T

Từ ngày 19 đến ngày 21/06/2017, tại trường Đại học Harvard (Harvard T.H.Chan School of Public Health), Boston, Mỹ, nhóm Nghiên cứu Trung tâm RTCCD tham gia hội thảo để thống nhất phương pháp phân tích số liệu và lên kế hoạch viết báo cáo cho nghiên cứu”Nghiên cứu đánh giá tính bền vững của Chương trình Nuôi dưỡng Trẻ nho do tổ chức Alive and Thrive hỗ trợ ở Việt Nam”

Hội thảo được tổ chức  với sự chủ trì của TS. Thomas Bossert [1] và PGS. Margaret Kruk thuộc đơn vị Nghiên cứu Sức khoẻ toàn cầu và Dân số – Đại học Harvard. Tham gia thảo luận gồm có nhóm nghiên cứu tại Việt Nam – Trung tâm RTCCD và nhóm nghiên cứu tại Bangladesh – Trung tâm Nghiên cứu bệnh Tiêu chảy Quốc tế, Bangladesh (ICDDR,B)

Trong vòng 3 ngày hội thảo, đại diện của từng tổ chức đã trình bày về cập nhật phương pháp nghiên cứu, những điều chỉnh tại thực địa để cung cấp cái nhìn tổng thể về tiến trình triển khai nghiên cứu. Đồng thời, các nhóm nghiên cứu cũng trình bày các kết quả sơ bộ định tính và định lượng, các kỹ thuật và phần mềm phân tích. Từ kết quả phân tích sơ bộ trên, cả hai tổ chức đều được đánh giá cao công tác tổ chức và thu thập số liệu. Kết thúc hội thảo, các bên tham gia đã thống nhất kế hoạch, phương pháp phân tích và các kết quả đầu ra và các bài báo thuộc nghiên cứu nhằm đảm bảo tính hệ thống và phối hợp giữa số liệu của hai nước tham gia.

Một số hình ảnh của chuyến đi:

19648252_1875243285834069_42662227_o [2]

19619209_1874935595864838_1190497037_o

19648234_1874947292530335_1892315177_o

19576854_1875013675857030_1009638309_o