- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Hiến chương Toàn cầu về thúc đẩy sự tham gia thiết thực của người sống chung với bệnh không lây nhiễm

Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Toàn cầu (NCD Alliance) đã công bố Hiến chương toàn cầu đầu tiên về sự tham gia thiết thực của những người sống chung với bệnh không lây nhiễm (tên tiếng Anh: Global Charter for meaningful involvement of people living with NCDs) vào ngày 06/09/2021. Hiến chương này nhằm thúc đẩy Chính phủ, các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu và các tổ chức thiện nguyện…hiểu và tận dụng giá trị của kinh nghiệm sống, trải nghiệm của những người sống chung với bệnh NCDs vào quá trình xây dựng chính sách, chương trình và ra quyết định. Sự kiện ra mắt diễn ra trùng với Tuần lễ toàn cầu về phòng chống bệnh NCDs (06-12/09/2021), năm nay tập trung vào sức mạnh của cộng đồng trong việc thúc đẩy thay đổi cho một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Hien chuong toan cau

Bìa của Hiến chương toàn cầu

Hiến chương Toàn cầu được hoàn thiện sau một quá trình tham vấn rộng rãi với sự tham gia của gần 500 đại diện từ 50 quốc gia bao gồm người dân, cộng đồng và tổ chức xã hội- một nửa trong số họ đang sống chung với NCDs. Hiến chương này được xây dựng trong bối cảnh phòng chống NCDs đang ngày càng được các chính phủ, người dân, các tổ chức ở cấp độ toàn cầu, khu vực và ở từng quốc gia quan tâm, huy động và tập hợp tất cả các bên liên quan chính để cùng nhau xây dựng các chính sách, chương trình và dịch vụ đặt con người vào trung tâm.
Mọi người đều có quyền về sức khoẻ và hạnh phúc, và tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến mình, được sống hết mình trong một môi trường lành mạnh, có phẩm giá và bình đẳng.

Hiến chương toàn cầu về sự tham gia thiết thực của những người sống chung với NCDs sẽ hỗ trợ cho các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu các nguyên tắc và chiến lược cốt lõi để thúc đẩy những giá trị của trải nghiệm sống của người bệnh NCDs trong xây dựng chính sách và ra quyết định. Khi các chính sách, các chương trình, và cả các loại hình dịch vụ được thiết kế có sự tham gia của cộng đồng thì những chính sách, chương trình, dịch vụ đó chắc chắn đảm bảo tốt hơn tính phù hợp, sự tương thích, tính nhân rộng được và khả năng phát triển bền vững. Bằng cách đảm bảo rằng những chính sách, chương trình, dịch vụ này tập trung vào con người (chứ không phải là bệnh tật), các chính sách, chương trình, dịch vụ đó sẽ đáp ứng hiệu quả hơn trong giải quyết nhu cầu cùng các thách thức thực tế mà những người cần được bảo vệ đang đương đầu, và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hiến chương Toàn cầu kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự, chính phủ, các đối tác quốc tế song phương và đa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức thiện nguyện, và khối tư nhân , các trung tâm nghiên cứu và học viện/trường đại học, và tất cả các bên liên quan cùng cam kết đạt được mục tiêu Sức khỏe cho Mọi người, đẩy nhanh các nỗ lực để thu hút sự tham gia thiết thực của PLWNCDs và cải thiện việc phòng ngừa và kiểm soát NCDs.

Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) do Trung tâm RTCCD điều phối là một trong những tổ chức đã đóng góp cho quá trình phát triển Hiến chương này cũng như chuyển ngữ và truyền thông về Hiến chương này tại Việt Nam. NCDs-VN cũng đã đồng ý cam kết thực thi sớm theo các nguyên tắc của bản hiến chương toàn cầu này vào ngày 04/09/2021 (trước khi Hiến chương chính thức ra mắt vào ngày 6/9)

Xin xem đầy đủ bản Hiến chương Toàn cầu: Tiếng Anh [1]Tiếng Việt [2]