- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em từ hôm nay

Đọc thêm [1]

“Hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em” là khẩu hiệu thường được nhắc tới trong xã hội. Vậy theo ông giữa việc hô khẩu hiệu và hành động thực tế hiện có tương đồng?”

Trong những năm qua chúng ta đã đạt được những thành tựu nhất định trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. hưng cũng phải thẳng thẳn nhìn nh n hiện vẫn còn nhiều mục tiêu quan trọng liên quan trực tiếp đến trẻ em vẫn chưa đạt được như tình trạng thiếu trường học thiếu các điểm giải trí an toàn và phù hợp ở các xã phường nhiều trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích phải lao động trong điều kiện tồi tệ trẻ em bị bạo lực và xâm hại chưa giảm… rong đó vấn đề trẻ em bị bạo lực và lạm dụng hiện vẫn rất nhức nhối.