- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Giao lưu trực tuyến Amiang trắng với sức khỏe: Độc hay không?

 

Screen Shot 2015-08-06 at 11.11.16 SA [1]

Tọa đàm giao lưu trực tuyến “Amiang trắng độc hay không độc” do Nhóm EBHPD tổ chức vào ngày 23/12/2014. Buổi tọa đàm có sự tham gia trực tiếp của  TS. Trần Tuấn, PGS. TS. Đinh Ngọc Sỹ, PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Tú, PGS.TS. Nguyễn Huy Nga và 2 đại diện đến từ cộng đồng. Để xem bài báo gốc, vui lòng bấm vào tải xuống [2]