- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Kể từ ngày 1.3 tới, hơn 1800 dịch vụ y tế sẽ chính thức được điều chỉnh tăng giá 30%. Theo lộ trình trước đó, lẽ ra hơn 1800 dịch vụ y tế này sẽ đồng loạt được điều chỉnh tăng từ cuối tháng 11.2015. Tuy nhiên, thời điểm tăng giá được đẩy lùi lại để Bộ Y tế có thời gian tập huấn cho các cơ sở y tế về chính sách giá dịch vụ y tế mới, đồng thời tuyên truyền cho người dân tham gia BHYT trước khi giá viện phí được áp dụng đồng loạt đối với tất cả các đối tượng

TS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Ông Lê Văn Phúc, Phó trưởng Ban thực hiện Chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Truyền hình Quốc hội về vấn đề này.

Xin xem toàn bộ buổi phỏng vấn tại đây: