- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Diễn đàn lần thứ 2 của Liên minh Các bệnh không lây nhiễm quốc tế 2017 – Chia sẻ, thảo luận, gắn kết, mở rộng

Tiếp nối sự thành công của Diễn đàn đầu tiên của Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm (NCDs alliance) tổ chức năm 2015 với sự tham gia của hơn 200 đại điện các tổ chức xã hội dân sự từ 6 châu lục với việc thông qua Tuyên bố Sharjah về các bệnh không lây nhiễm (NCDs): Các tổ chức xã hội hợp tác hướng đến năm 2030.  Năm 2017, Diễn đàn lần thứ hai được tổ chức ngày 09, 10, 11 tháng 12/2017 tại thành phố Sharjah, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất là cơ hội vàng để hội tụ hơn 350 đại biểu từ 69 quốc gia, đại diện cho 44 Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm quốc gia và khu vực đã cùng “chia sẻ”, “thảo luận”, “gắn kết” và “mở rộng”. Hai đại diện của NCDs-VN đã tham dự Diễn đàn lần này.

Mục tiêu của Diễn đàn 2017 bao gồm

Trong ba ngày, các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 chủ đề chính, với ba phiên hội thảo toàn thể, 15 phiên hội thảo theo chủ đề

DQ0vpu9WAAAcpfo

25401000_1785295361483574_321681014_o

Các diễn giả của phiên Hội thảo toàn thể

25434370_1785295028150274_216473888_o