- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Điểm tin hoạt động RTCCD, EBHPD, NCDs-VN, Vn-BAN tuần 29/2 đến 4/3/2016

Ngày 2/3/2015: GS. Lê Vũ Anh – Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam (YTCC) đã có buổi làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm RTCCD bàn về hướng hợp tác chiến lược lâu dài giữa Hội YTCC và RTCCD. Kết quả thu được từ cuộc họp rất khả quan và hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên trong hoạt động vận động chính sách và Nghiên cứu, đào tạo thúc đẩy các hoạt động Chăm sóc sức khỏe nhân dân theo nguyên tắc Y tế công cộng tại Việt Nam.

Căn cứ trên nội dung trao đổi, một bản Ghi nhớ hợp tác (MoU) đã được soạn thảo với những nội dung chính như sau:

Quá trình ký MoU giữa hội YTCC và TS. Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm RTCCD đang được hoàn tất, thể hiện nỗ lực và cam kết chung của hai bên trong quá trình nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 Ngày 3/3, tại Trung tâm NGO-IC, TS. Trần Tuấn Giám đốc RTCCD tham dự cuộc họp của mạng lưới Cấm Amiang tại Việt Nam, Vn-BAN. Đây là cuộc họp đầu tiên trong năm mới 2016, và có ý nghĩa định hướng hoạt động cho nội bộ mạng lưới cũng như sự hiệp lực của các các thành viên Liên minh EBHPD. Tham dự cuộc họp có PGS. TS. Hồ Uy Liêm, chủ tịch NGO-IC.

Trong phần trình bày sơ kết hoạt động Vn-BAN năm 2015, PGS. Hồ Uy Liêm đã khẳng định tuy năm vừa qua mạng lưới gặp nhiều khó khăn thách thức trong tiến trình vận động chính sách cấm Amiang tại Việt Nam, nhưng vẫn thu được những thành quả nhất định, ghi nhận đóng góp tích cực bền bỉ của các chuyên gia, các nhân viên, tình nguyện viên trong mạng lưới.

Đặc biệt năm 2015 được đóng dấu với sự phát triển của các hợp tác quốc tế và sự chuyển hướng trong tư duy cũng như hành động của VUSTA, Ủy ban Dân tộc miền núi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện rõ hơn lập trường ủng hộ cấm Amiang trắng tại Việt Nam theo khuyến cáo của WHO và ILO. Trong năm 2016, dưới sự tài trợ của tổ chức APHEDA, Vn-BAN sẽ triển khai thí điểm mô hình Cộng đồng nói không với Amiang. Nguyên tắc của mô hình này là khi người dân được tiếp cận thông tin khoa học chính thống về tác hại của Amiang trắng (trong tấm lợp fibro xi măng), người dân sẽ hoàn toàn ủng hộ giải pháp đóng góp thêm vào quỹ quay vòng vốn (involving fund) để thay thế tấm lợp. Yếu tố quyết định của mô hình là chuyển tài thông tin, và từ thông tin người dân có chuyển đổi thành hành động, cùng tạo lập quỹ quay vòng vốn và quỹ đó phải do chính cộng đồng vận hành. TS. Trần Tuấn nhấn mạnh rằng ý tưởng về mô hình trên đã được trình bày và đánh giá rất cao bởi thế giới, và thế giới đang trông đợi ở Việt Nam vào kết quả thí điểm này.

 

Chiều ngày 4/3/2016, Thành viên mạng NCDs-VN đã tổ chức họp nhóm sau hội thảo “Ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào chính sách phòng tránh thuốc lá” đạt được rất nhiều thành công vừa qua.

ncd2 [1]

hop ncd [2]

Các thành viên đã họp bàn về chiền lược thực thi điều 5.3 của Công ước khung phòng chống tác hại thuốc lá FCTC cần tranh thủ những cơ hội, sự quan tâm của công luận sau hội thảo vừa qua để tạo đà cho việc thực thị Điều 5.3 tại Việt Nam.Ba nội dung chính được thảo luận trong cuộc họp. Một là, Viết kiến nghị cho các cán bộ nhà nước, cơ quan chức năng như thế nào. Hai là, Kế hoạch truyền thông ra sao.Và bà là giải quyết bài toán kinh phí như thế nào?

Nhiệm vụ trước mắt của Liên mình là cần đẩy mạnh việc triển khai điều 5.3 cũng như truyền thông đại chúng về các điều khoản khác trong FCTC. Triển khai các hoạt động vận động chính sách quốc gia phòng về chống tác hại rượu bia cũng là mục tiêu thực hiện ngay trong năm nay.

Các thành viên đều cho rằng để chương trình được triển khai một các toàn diện, thì công tác truyền thông đại chúng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mạng lưới vận động sẽ tiếp tục sử dụng các kênh thông tin chính thống của nhà nước làm cầu nối để truyền tải tin tức hội thảo, kết quả nghiên cứu khoa học đến với đại chúng cũng như kết nối mạng xã hội để có thể tiếp cận, lắng nghe ý kiến của của người dân một cách cụ thể hơn.

Buổi họp cũng bàn bạc về kế hoạch tổ chức Khóa  học về đạo đức nghiên cứu, vận động và phát triển chính sách vào tháng 4 tới với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, thành viên liên minh EBHPD, NCDs, VnBAN. Khóa tập huấn sẽ tập chung chia sẻ về vận động chính sách tại Việt Nam như cấm sử dụng Amiăng,phòng chống tác hại thuốc lá theo quan điểm đạo đức trong nghiên cứu và tạo lập bằng chứng khoa học.