- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

Bắt buộc hay tự hiến máu

Bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm RTCCD, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ & Chăm sóc trẻ em cho biết: Câu chuyện mà bảo bắt buộc là không nên nhưng rõ ràng vấn đề máu với ngành y tế là rất quan trọng, rất cần thiết để cứu sống bệnh nhân cho nên làm thế nào để chúng ta có thể khuyến khích toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt những đối tượng trong diện có thể hiến máu, có thể cho máu được thì chúng ta nên khuyến khích.Trong trường hợp quy định bắt buộc công dân phải thực hiện hiến máu 1 năm/lần thì đây là quy định vi Hiến, vi phạm đến Quyền con người. Tuy nhiên qua sự việc, cơ quan soạn thảo luật cần rút kinh nghiệm khi xây dựng các phương án để tránh gây hiểu nhầm. Theo ông, Điều luật đưa ra để hợp lòng dân cho nên để đưa ra điều luật phù hợp với lòng dân và để dân thực hiện thì phải có một sự lắng nghe, sự tư vấn, sự tham vấn các đối tượng, các chuyên gia và mọi người dân để đưa ra điều luật. Còn các câu chuyện, các chế tài đưa ra để đảm bảo minh bạch đối với những người hiến máu, những người hiến tạng, những người tình nguyện họ được hưởng ưu đãi khi có nhu cầu cần thiết.

Xem toàn bộ phóng sự tại đây [1]