- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

“An toàn Lao động, An toàn Môi sinh và Sức khoẻ cộng đồng” – Thông điệp gửi Kỳ họp II, Quốc hội khoá XIV

Ngày 15/10/2016, Liên minh Vận động Chính sách Y tế dựa vào bằng chứng khoa học (EBHPD), Mạng lưới Vận động Cấm sử dụng Amiăng Việt Nam (VN-BAN), Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), Liên minh năng lượng bền vững (VSEA) và Hội Y tế công cộng Việt Nam (VPHA) tổ chức Hội thảo khoa học “An toàn Lao động, An toàn Môi sinh và Sức khỏe Cộng đồng – Thông điệp gửi tới Kỳ họp thứ II, Quốc hội Khóa XIV”

Các chủ đề đưa vào chương trình bao gồm: (1) An toàn cho người lao động tiếp xúc hóa chất độc hại, (2) Thực thi chính sách cấm sử dụng amiang vào năm 2020 và thanh toán bệnh liên quan tới amiang, (3) Kiểm soát tác hại thuốc lá, rượu bia, (4) Ngăn ngừa ô nhiễm do nhà máy nhiệt điện than và phòng chống tác hại của ô nhiễm bụi than tới sức khỏe cộng đồng, (5) Bảo vệ môi sinh và sức khỏe cộng đồng thông qua tăng cường kiểm soát hóa chất độc hại từ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp (6) Kiểm soát An toàn thực phẩm và phòng chống bệnh không lây nhiễm.

14678032_2217330571738890_834048871_o

14699477_2217330581738889_616575949_o

 

Toàn thể các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận những giải pháp nhằm thực thi các văn bản Pháp luật đã ban hành có liên quan đến Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để bảo vệ sức khỏe nhân dân và thống nhất tổng hợp thành một bản khuyến nghị gửi tới Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN, các Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh/thành phố, toàn thể đại biểu Quốc hội Khóa XIV tham dự Kỳ họp 2 năm 2016 và một số Bộ ngành liên quan.

Xin xem toàn bộ bản khuyến nghị của các Liên minh gửi đến Quốc hội và các cơ quan chính phủ tại đây [1]