- RTCCD | Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng - https://rtccd.org.vn -

NCDs-VN gửi kiến nghị lần 3 tới Quốc hội về Dự thảo Luật Phòng chống Tác hại của Rượu bia

Ngày 5/4/2019, 15 hội chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu khoa học và 3 cá nhân tập hợp trong Liên minh Phòng chống các Bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) gửi thư kiến nghị lần thứ 3 tới Chủ tịch Quốc hội, các thành viên trong ban lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và toàn thể lãnh đạo các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, khẩn thiết kiến nghị những vấn đề trực tiếp liên quan tới chất lượng của “Dự thảo Luật Phòng chống Tác hại của Rượu, bia”, đang trong nghị trình sửa đổi hoàn thiện của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội và các Ủy ban chuyên trách, trước khi được đưa ra thảo luận toàn thể để thông qua tại kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV (Tháng 5 và 6/2019).

Xin xem chi tiết thư kiến nghị tại đây [1]